Nowotwory

Choroby nowotworowe to bardzo rozległa dziedzina medycyny. Każdy może zapaść na tę chorobę bez względu na wiek czy inne czynniki. Dziś medycyna  szuka powiązań zachorowań próbując określić, czy jest to choroba dziedziczna, czy też nabyta w ciągu życia. Ustala się także, jakie czynniki oddziałują na  zachorowania.

Onkologia, chirurgia onkologiczna oraz patomorfologia są to działy medycyny zajmujące się leczeniem i rozpoznawaniem chorób nowotworowych. Rozróżniamy nowotwory złośliwe oraz nowotwory łagodne. Wcześniej zdiagnozowany pacjent ma możliwość całkowitego wyleczenia  z tej strasznej choroby, co więcej, medycyna także zna przypadki uleczenia pacjentów z nowotworu złośliwego.

W leczeniu pacjentów stosuje leczenie radioterapią, chemioterapią lub leczenie chirurgiczne. Pacjent  musi przejść szereg badań i zabiegów aby została mu postawiona trafna diagnoza. W tym celu stosuje się różne badania histopatologiczne, polegające na pobraniu wycinka z chorego miejsca, a następnie przebadaniu przez patomorfologów. Pacjent poddawany jest  szeregu prześwietleń, skanowaniu całego organizmu  w specjalistycznych  maszynach i urządzeniach przeznaczonych do tego typu badań. Dopiero po uzyskaniu wszystkich wyników lekarze mogą zastosować odpowiednie leczenie.

W stosunku do pacjenta  oraz zawansowania choroby, medycy stosują miejscowe naświetlanie radiologiczne lub chemioterapię polegającą na podawaniu dożylnym lekarstwa. Stosuje się także leczenie chirurgiczne polegające na usunięciu nowotworu przez wycięcie chorej części ciała, po którym dopiero następuje chemioterapia lub radioterapia, a w razie konieczności obydwie formy leczenia.